快捷浏览: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 其他
创建词条编辑实验

本站是由1位网民共同撰写的百科全书,目前已收录词条 0

GHTxx知识宝库 >>所属分类 >> 教育教学   

小学信息技术教育 编辑词条 发表评论(9)

 自从“计算机教学要从娃娃抓起”的战略提出后,小学信息技术教育就成为一个重点与热点,目前我国在这方面还处于起步阶段,如何更好、更有效的开展实施是一个全社会都应该参与、关注的问题。

参考资料
[1].  google news   http://www.utwobe.com
[2].  world of warcraft gold us   http://www.google-game.com/
[3].  wow gold   http://www.wowgoldsale.nl/
[4].  technology strategic   http://www.techwebit.com
[5].  gold jewelry   http://www.goldjewelry365.com/
[6].  wow gold   http://www.wowgoldsale.dk/
[7].  buy Tiffany   http://www.tiffanysaler.com/
[8].  wow gold US   http://www.techwebit.com/
[9].  ff14 gil   http://www.ff14gilonline.com/
[10].  wow gold US   http://www.techwebit.com/
[11].  wow emblem   http://www.wow-emblem.com/
[12].  wow gold   http://www.wowgoldsale.se/
[13].  wow gold   http://www.yoyo-gold.com/
[14].  buy wow gold   http://www.wowgold-europe.com/
[15].  ffxiv gil   http://www.cheap-ffxiv-gils.com/
[16].  ff14 gil   http://www.ff14gilonline.com/
[17].  buy wow gold   http://www.wowgold-europe.com/
[18].  ffxiv gil   http://www.cheap-ffxiv-gils.com/
[19].  cheapest ffxiv gil   http://www.finalfantasy-2010.com/
[20].  wow gold   http://www.wowgold-2u.com
[21].  free game downloads   http://www.freegamedownloads-gts.com/
[22].  wow gold eu   http://www.just6-dk.com/
[23].  Pearl Necklace   http://www.pearljewelry-v.com/
[24].  wow gold   http://www.wowgoldsaler.com/

附件列表


上传附件

→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条

上一篇GPL协议下一篇高花亭小学

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0

编辑/添加标签

编辑/添加同义词

收藏到: Favorites  

相关评论

查看更多>>
  • 匿名
  • 验证码:换一个    注:评论长度最大为200个字符。

词条管理

词条信息

JarodLee
JarodLee
超级管理员
词条创建者 发短消息

相关词条